Audiopedagogisk behandling

Er du plaget med tinnitus, har du nedsatt lydtoleranse eller nedsatt hørsel? Ménière, med daglig svimmelhet, dottfølelse i øret og tinnitus?

Disse hørselsrelaterte utfordringene behøver ikke være en alvorlig hindring for å ha god livskvalitet. Det er hverdagene som skal leves, og med ufarliggjøring og god informasjon kan pasienter med sykdommen(e) ha en god livskvalitet på tross av plagene.

Audiopedagog Bente Ørbeck

Vår audiopedagog Bente Ørbeck har solid kompetanse og over 20 års erfaring fra landsdekkende rehabilitering og spesialisthelsetjenesten på hørselsrelaterte utfordringer, nedsatt hørsel, tinnitus, nedsatt lydtoleranse, og Morbus Ménière.

Bente tilbyr audiopedagogisk behandling til deg som strever med hørselstap, tinnitus og nedsatt lydtoleranse. Samt veiledning og grundig informasjon om Ménière

Bente har alltid vært opptatt av at pasientene skal delta i sitt eget liv, snarere enn å bli passiv. Hun bruker god tid med hvert enkelt individ for at Dere sammen skal finne mestringsstrategier.

 

Hun sier selv-

Jeg er utdannet audiopedag på Universitetet i Oslo med mastergrad fra NTNU og kognitiv terapi. I tillegg har jeg modulstudie på masternivå i Tinnitus, UiO og Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis, Pawel J. Jastreboff.

I over 20 år har jeg jobbet i tverrfaglige team med rehabilitering og veiledning i grupper og individuelt med hørselsrelaterte utfordringer som tinnitus, nedsatt lydtoleranse og Ménière samt lyttetrening og kommunikasjon. De siste 10 årene har jeg vært i et tverrfaglig rehabiliteringsteam i spesialisthelsetjenesten hos HLF Rehabilitering as. I fra denne praksisen har vi erfart at 80% har blitt bra.

 

I tillegg har jeg lang og bred erfaring med å holde foredrag på HLF lokallag, gruppeundervisning og ulike faglige konferanser og andre rehabiliteringssentre.

 

Audiopedagogisk behandling

Audiopedagogisk behandling til barn, unge og voksne som strever med hørselstap, nedsatt lydtoleranse og tinnitus.

Tilbys etter gjeldende retningslinjer i lovverket, ref.§ 5-10

Kan innebære opplæring og veiledning i bruk av høreapparat og tilbehør, og hørselshjelpemidler. Lyttetrening. Generell hørselsrådgivning.

Tinnitus

Har du øresus du opplever som plagsom? Dette er en plage du kan få hjelp for.

Dette kan du få hjelp for.

Tinnitus er en lyd som oppstår inne i øret. Den kan høres forskjellig ut fra person til person. Forkning fra HUNT-24 viser at omtrent 1 av 5 normenn har tinnitus. Dette er en økning fra tidligere forskning der resultatene har vært sprikende fra 10-15%

Tinnitusbehandling

Basert på informasjon, kognitiv atferdsterapi og stressmestring-avspenningsøvelser

Vanlige følgeplager ved tinnitus er ofte, konsentrasjonsvansker, angst og depresjon. Med kognitiv atferdsterapi vil man lære seg øvelser som gjør at man, legger mindre merke til tinnitus, og angst og depresjon reduseres. Det vektlegges god informasjon basert på nevrofysiologi, samt behandling som skiller mellom ulike former for tinnitus.

Behandlingen dekkes av HELFO

Ménière

Jeg har over 10 års erfaring med Ménière-rehabilitering i spesialisthelsetjenesten hos HLF Rehabilitering as. Kunnskapen og spesialkompetansen jeg har opparbeidet meg er unik for audiopedagogisk behandling som jeg nå tilbyr som individuell behandling.

Ménièrebehandling

Ménières sykdom er en kronisk, progredierende sykdom med sterke svimmelhetsanfall, dottfølelse, tinnitus og nedsatt hørsel.
Få innsikt i sykdommens faser, hvilke følger som kan oppstå, og hvordan du kan håndtere disse. De vanlige følgene med Ménière er daglig svimmelhet, kronisk tinnitus og nedsatt hørsel.

Ménière behøver ikke være en alvorlig hindring for å ha god livskvalitet. Det er hverdagene som skal leves, med individuell audiopedagogisk behandling basert på kognitiv atferdsterapi, og med ufarliggjøring, god informasjon og øvelser kan pasienter med sykdommen(e) ha en god livskvalitet på tross av plagene.

Behandlingen dekkes av HELFO

Jeg kan også tilby workshop, veiledning og informasjon til audiopedagoger som jobber innen disse utfordringene.

Når en person med ménière har et anfall, får vedkommende en kraftig følelse av at alt roterer, og anfallet er ledsaget av dottfølelse, tinnitus, kvalme og oppkast. I tillegg til nedsatt hørsel under og noe etter anfall.  Noen har få anfall i løpet av livet, andre har mange. Anfallene kommer usystematisk og uforutsigbart, og medfører naturlig nok angst og usikkerhet. Pasientene forteller ofte at de begrenser sitt daglige liv fordi de er redde for eventuelle anfall. Det føles utrygt å kjøre bil eller ta offentlige transportmidler i tilfelle anfall, og mange forteller at de har sluttet å gjøre ting utenfor husets fire vegger. Etter anfall har pasienten behov for noen dagers hvile.

Tinnitus er en del av sykdommen, og det er viktig å få riktig informasjon og veiledning tidlig i forløpet, slik at tinnitus ikke utvikler seg til å bli en plage.

Hørselen fluktuerer, det vil si at den er nedsatt under anfallet, før den normaliserer seg igjen. I det ordinære sykdomsforløpet blir hørselen dårligere for hvert anfall, inntil sykdommen stabiliserer seg. Da er hørselen permanent nedsatt til rundt 50-60B, og dette betraktes som et stort hørselstap. Ofte tilkommer lydforvrengning og lav ubehagsterskel, noe som kan gjøre det utfordrende å kompensere hørselstapet med høreapparat. Et godt råd er å bruke god tid på utprøvingen av apparater.

Sykdommen er vanskelig å diagnostisere, og dette har flere årsaker.

Kriteriene for å fastsette diagnosen er at pasienten har svimmelhetsanfall, dottfølelse, tinnitus og nedsatt hørsel under og etter anfallet. Et akutt svimmelhetsanfall sender ofte pasienten til akutt medisinsk behandling, der andre alvorlige sykdommer blir undersøkt. Dottfølelse og tinnitus er subjektive opplevelser som er vanskelig å måle, og hørselen bør sjekkes før, under og etter anfallet, for å avdekke eventuelle endringer. Diagnosen kan derfor lett forveksles med andre anfallsvise svimmelhetssykdommer, som for eksempel krystallsyke (BPPV) eller virus på balansenerven, noe som HLF Briskeby forenklet kaller menierelignende tilstander. På bakgrunn av dette ønsker jeg også å gi et godt tilbud til pasienter med en mulig, men ikke tydelig diagnose, da mange av plagene oppleves likt av pasientene.

Jeg har hatt et tett samarbeidet i løpet av mine 10 år i spesialisthelsetjenesten med rehabilitering av Ménière hos HLF rehabilitering as med ØNH-spesialist Ole Petter Tungland, ØNH-spesialist Kristian Haagensen og ØNH-spesialist Nils Egge.

Behandling av nedsatt lydtoleranse

Basert på kognitiv atferdsterapi og stressmestring-avspenningsøvelser

Nedsatt lydtoleranse er en felles betegnelse for tilstander som hyperacusis, misofoni og fonofobi. Tilstandene kan gi smerteopplevelser i og rundt øret, sinne og frustrasjon knyttet til bestemte lyder som ofte oppleves som svake, eller redsel og frykt for bestemte lyder. Treningen baseres på å lære bestemte former for avspenningsøvelser, lytteøvelser, kognitive verktøy, og avvenning av hørselsbeskyttelse. Treningen tilpasses om man er barn, ungdom eller voksen.

Behandlingen dekkes fullt ut av HELFO

Hørselsrehabilitering

Kommunikasjons- og lyttetrening, opptrening i bruk av hørselshjelpemidler

Treningen tilbys til pasienter som trenger å oppøve lytteferdigheter på ulike nivåer og i ulike situasjoner. Det gis også veiledning innen mestringsstrategier, høretaktikk og hørselstekniske hjelpemidler.

Audiopedagogisk behandling

Pris for behandling

Behandling dekkes av HELFO med henvisning fra ØNH-lege/fastlege. Ingen egenandel.

For privat bestilling uten henvisning følges taksten til Helfo som i dag kr. 1218,-

Jeg tilbyr nett-behandling.

Fyll ut skjema eller send meg en epost på audiopedagog.bente@gmail.com for å bestille time.

Send oss en henvendelse for timebestilling