Snakk med vår

Psykolog

Psykologi handler om å fremme menneskers helse og livskvalitet. En psykolog har kunnskap om hvordan tenking foregår, hva som skjer i hjernen når vi sanser, tenker, føler og handler, samt om barns utvikling og psykiske lidelser.

Psykolog med spesialfelt innen klinisk barne- og ungdomspsykologi

Heidi er psykologspesialist med variert erfaring fra både spesialisthelsetjenesten og lavterskeltilbud i kommunen, og hun har jobbet som psykolog siden 2003. I sin psykologpraksis tilbyr hun psykologtjenester for alle aldersgrupper og hun tar også imot gravide og par. Hun kan i tillegg tilby veiledning eller oppdrag med fagformidling. Heidi sier følgende om sin praksis:

Som terapeut er jeg opptatt av å få til trygge møter der du føler deg sett og møtt. For at hjelpen skal kunne være mest mulig tilpasset, kan noe kartlegging være nødvendig. Jeg kan tilby hjelp til både lettere og mer komplekse utfordringer.  I perioder kan vi alle oppleve stress og uro, følelser som er uhåndterlige og vonde, lav selvfølelse eller utfordringer i relasjon til andre. Smertefulle opplevelser i nær eller fjern fortid kan hemme livsutfoldelsen her og nå. Det å søke terapeutisk hjelp og støtte kan for mange bety en stor forskjell.

Terapeutisk arbeid med barn vil hos meg alltid involvere veiledning til foreldre eller andre viktige voksne rundt barnet. Fokus kan blant annet være på hvordan forstå og møte barnet, samspill, eller følelser og tanker en har som forelder i relasjon til barnet.

Graviditet og overgangen til å bli forelder er en tid der man kan komme tett på egne relasjonelle tema og egen sårbarhet, Jeg har mye erfaring med terapeutiske samtaler med gravide.

Faglig inspirasjon henter jeg mye fra tilknytningsteori, relasjonell utviklingsteori og traumeteori. Dette er kunnskap som jeg har stor nytte av i rollen som terapeut. I løpet av våren 23 vil jeg kunne tilby EMDR som metode i traumebehandling.

Kiropraktor Siw Østern Svarliaunet

Heidi Høgelid Mayi er psykolog og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

Dersom du ønsker kontakt med Heidi, klikk her for å komme til timebestilling.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.
Psykologpraksis uten avtalehjemmel.