Psykolog

Heidi Høgelid Mayis Bakgrunn

Vår psykolog Heidi Høgelid Mayi er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten og lavterskeltilbud i kommunen siden 2003. Hun tilbyr psykologtjenester for alle aldersgrupper, inkludert gravide og par, og veiledning samt fagformidling.

Terapeutisk Tilnærming

Heidi vektlegger trygge møter hvor klienter føler seg sett og forstått, og tilpasser behandlingen til hver enkelts behov. Heidi behandler et bredt spekter av psykiske utfordringer, inkludert stress, uro, lav selvfølelse, relasjonsutfordringer, og effekten av tidligere traumer.

Arbeid med Barn

I arbeidet med barn, involverer Heidi foreldre eller andre viktige voksne for veiledning om samspill og forståelse av barnets behov.

Erfaring med Gravide

Hun har erfaring med terapeutiske samtaler med gravide og henter faglig inspirasjon fra tilknytningsteori, relasjonell utviklingsteori og traumeteori. Fra våren 2023 tilbyr hun også EMDR som metode for traumebehandling. 

Heidi Høgelid Mayi

For kontakt eller timebestilling med Heidi Høgelid Mayi, klikk på «bestill time». Ingen henvisning fra lege nødvendig. Praksisen opererer uten avtalehjemmel.